پرسشنامه وزارت عتف در مورد فعالیت های آموزش مجازی

همانگونه که استحضار دارید در حال حاضر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به دلیل همه گیری بیماری کووید 19 و عدم امکان آموزش های حضوری، به آموزش های غیر حضوری بر بستر شبکه های الکترونیکی روی آورده اند. مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت، به منظور رصد فعالیت ها و هم چنین ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، با طراحی پرسش نامه هایی در صدد گردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به فعالیت های آموزش غیر حضوری در عرصه آموزش عالی کشور است.

 

پرسشنامه ویژه دانشجویان روی وبگاه وزارت عتف و در صفحه به نشانی

 

http://nezarat.msrt.ir/fa/form/63

 

قرارگرفته است و دانشجویان با مراجعه به این نشانی می توانند پرسشنامه را تکمیل کنند

© 2020 – تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه اموزش عالی نوین است

طراحی و اجرا گروه پیکسل