کلاس های مجازی گروه های کامپیوتر و نرم افزار و معماری

دانشجویان گرامی لطفا بر اساس رشته و ترم در کلاس های مجازی عضو شوید

دروس رشته کارشناسی معماری

مواد درسی

نام استاد

لینک

طراحی معماری 5

خانم زارع جعفری

گروه واتساپ

بارگذاری

آقای تیزرو

گروه واتساپ

دروس رشته کارشناسی پیوسته کامپیوتر ترم ۴

مواد درسی

نام استاد

لینک

نظریه زبان ها و ماشین ها

آقای دکتر عفت پرور

گروه واتساپ

آمار و احتمال مهندسی

خانم عبدالعلی پور

گروه واتساپ

جبر خطی کاربردی

خانم موسوی

گروه واتساپ

طراحی الگوریتم

آقای جلیلی

گروه واتساپ

متون اسلامی

آقای فتح الهی فر

گروه واتساپ

دروس رشته کارشناسی پیوسته کامپیوتر ترم ۲

مواد درسی

نام استاد

لینک

فیزیک 2

آقای نامی

گروه واتساپ

زبان انگلیسی 2

خانم خلخالی

گروه واتساپ

ریاضیات گسسته

خانم شفیع نژاد

گروه واتساپ

اندیشه اسلامی 1

آقای محبوب

گروه واتساپ

متون اسلامی

آقای فتح الهی فر

گروه واتساپ

برنامه نویسی پیشرفته

آقای بکروی

گروه واتساپ

ریاضی عمومی 2

خانم شفیع نژاد

گروه واتساپ

کارشناسی ناپیوسته نرم افزار ترم ۲

مواد درسی

نام استاد

لینک

اندیشه اسلامی 2

آقای محبوب

گروه واتساپ

شبیه سازی کامپیوتری

آقای افراز

گروه واتساپ

آمار و احتمال مهندسی

خانم عبدالعلی پور

گروه واتساپ

ریاضی مهندسی

خانم سلیمی

گروه واتساپ

معماری کامپیوتر

خانم دکتر رزاق زاده

گروه واتساپ

متون اسلامی

آقای فتح الهی فر

گروه واتساپ

معماری کامپیوتر

آقای نریمانی

گروه واتساپ

برنامه سازی سیستم

آقای بایرامی

گروه واتساپ

مهندسی اینترنت

آقای دکتر میرزائی

گروه واتساپ

© 2020 – تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه اموزش عالی نوین است

طراحی و اجرا گروه پیکسل