کلاس های مجازی گروه مدیریت

دانشجویان گرامی لطفا بر اساس رشته و ترم در کلاس های مجازی عضو شوید

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک ترم ۲

مواد درسی

نام استاد

لینک

مدیریت رفتار مصرف کننده گروه 2

دکتر عسگرنژاد

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

مدیریت استراتژیک پیشرفته گروه 2

آقای دکتر ابراهیم پور

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

مدیریت تبلیغات و برند گروه 2

آقای دکتر زارعی

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

اخلاق و احکام کسب و کار گروه 2

آقای دکتر روحی

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته گروه 2

آقای دکتر اسکندرپور

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

مدیریت منابع انسانی پیشرفته گروه 2

آقای دکتر فیضی

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ترم ۲

مواد درسی

نام استاد

لینک

اخلاق و احکام کسب و  کار گروه 1

آقای دکتر بگ زاده

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

مدیریت تبلیغات و برند

آقای دکتر زارعی

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

آقای دکتر دادفر

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

آقای دکتر اسکندرپور

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

مدیریت استراتژیک پیشرفته

آقای رخشانی

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

مدیریت رفتار مصرف کننده

آقای دکتر حسینی

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

© 2020 – تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه اموزش عالی نوین است

طراحی و اجرا گروه پیکسل