کلاس های مجازی گروه حسابداری

دانشجویان گرامی لطفا بر اساس رشته و ترم در کلاس های مجازی عضو شوید

کارشناسی ارشد حسابداری ترم ۲

مواد درسی

نام استاد

لینک

تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری

خانم دکتر شیخی

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

حسابرسی پیشرفته

آقای علیپور

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

حسابداری صنعتی 3

خانم فرخی

گروه واتساپ

روش تحقیق پیشرفته

آقای دکتر شاه ولیزاده

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

تئوری حسابداری 2

آقای دکتر قدیم پور

گروه واتساپ

کلاس مجازی آنلاین

کارشناسی پیوسته حسابداری ترم ۶

مواد درسی

نام استاد

لینک

پژوهش عملیاتی 1آقای مصطفاییگروه واتساپ
مدیریت مالی 2خانم افشاریگروه واتساپ
مدیریت تولیدآقای میثم میرزا محمدیگروه واتساپ
روش های تحقیق و ماخذ شناسیخانم افشاریگروه واتساپ
حسابداری پیشرفته 1خانم سید حاتمیگروه واتساپ
زبان تخصصی 1 و 2آقای دکتر حیدریگروه واتساپ
حسابداری صنعتی 3خانم فرخیگروه واتساپ
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتیآقای یوسفیگروه واتساپ
اندیشه اسلامی 1آقای فتح الهی فر
گروه واتساپ

کارشناسی پیوسته حسابداری ترم ۸

مواد درسی

نام استاد

لینک

بررسی موارد خاص در حسابداری

آقای علوی

گروه واتساپ

مباحث جاری در حسابداری

آقای پور یحیی

گروه واتساپ

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

آقای دگچی

گروه واتساپ

کارشناسی ناپیوسته حسابداری ترم ۱

مواد درسی

نام استاد

لینک

آمار و احتمال مهندسیخانم عبدالعلی پورگروه واتساپ
مالیه عمومیآقای دگچیگروه واتساپ
اندیشه اسلامی 2آقای محبوبگروه واتساپ
حسابداری میانهآقای علیپورگروه واتساپ
ریاضی کاربردیخانم شفیع نژادگروه واتساپ
توسعه اقتصادی و برنامه ریزیآقای دگچیگروه واتساپ
امور مالی بین المللیخانم صائب نیاگروه واتساپ
© 2020 – تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه اموزش عالی نوین است

طراحی و اجرا گروه پیکسل