مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی : محمود محمد پور

تحصيلات:

دیپلم : علوم تجربی
کاردانی: آموزش ابتدایی
کارشناسی : دبیری جغرافیا

سوابق علمي:

تدریس در دبیرستان ها و هنرستان های ناحیه 2 آموزش و پرورش اردبیل
حضور در دوره های بازآموزی و ضمن خدمت فرهنگیان ( بیش از 800 ساعت )
کار تحقیقی در خصوص شهر نشینی اردبیل/ مسکن عشایری/

سوابق اجرایی:

+مسئول انجمن اسلامی دبیرستان مدرس
+عضو شورای دانش آموزی حزب جمهوری اسلامی
+فرمانده پایگاه بسیج محله سلطان آباد وعضو شورای فرهنگی ناحیه 5 بسیج اردبیل
+قائم مقام فرماندهی بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت معلم تهران – کرج
+مؤسس کانون فرهنگی هنری توحید مسجد سلطان آباد اردبیل
+کارشناس مسئول کانون های فرهنگی و اردوهای ناحیه 2 آموزش و پرورش اردبیل
+مسئول ستاد بزرگداشت مقام معلم
+مدیر کانون فرهنگی تربیتی بعثت اردبیل
+مدیر اردوگاه موقت دانش آموزی فندقلو
+عضو کمیته برنامه ریزی اردوگاههای استان
+مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ناحیه 2 آموزش و پرورش اردبیل
+راهنما معلم طرح پراکنده شاهد ناحیه 2 اردبیل
+معاون اجرایی کاروان های حج عمره دانش آموزی
+بخشدار مرکزی شهرستان نیر
+معاون اداری و مالی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی نوین
+ معاون اداری و مالی مرکزآموزش عالی علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد 1 اردبیل
+مدیر حراست مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نوین