ریاست

  • اطلاعات فردی:
   • نام و نام خانوادگي: دکتر علی ظهری
   • درجه علمی: استادیار  
   • رشته تحصیلی: ریاضی
  • سوابق اجرایی:
    • معاونت دانشگاه پیام نور اردبیل طی سال های 1375 – 1373
    •  ریاست دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل طی سال های 1383- 1375
    • معاونت منطقه یک دانشگاه پیام نور طی سال های 1385- 1383
    • ریاست دانشگاه پیام نور استان اردبیل طی سال های 1390- 1389
    • ریاست دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی طی سال های 1393- 1390

    • فعّالیّت های آموزشی وتجربیّات

   سوابق علمي:

از سوابق علمی ایشان علاوه بر کلّیّه ی مدارک مذکور می توان به آشنایی با زبان های فارسی، عربی و انگلیسی، استاد نمونه ی کشوری دانشگاه پیام نور در سال 1385 

    نگارش كتاب:

ترجمه کتاب “مثال های کاربردی در ریاضیات” سال 1381

جبر خطی ( کتاب درسی دانشگاه پیام نور) سال 1382

 ترجمه کتاب “سری های فوریه و انتگرال های فوریه” سال 1383

آمار و احتمال 1 ( کتاب درسی دانشگاه پیام نور)

ریاضی عمومی یک – انتشارات مهر غزال  1389سال 

ریاضی عمومی دو – انتشارات نگین سبلان سال 1390

آموزش و تمرین معادلات دیفرانسیل سال 1390

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی  (ISI)

Some algebraic properties of Lambert Multipliers on  L2 spaces, Journal of linear and topological algebra, 2014, Iran

CONTINUITY OF FUZZY APPROXIMATE ADDITIVE MAPPINGS, TWMS Jour. Pure appl. Math V 3 No 1 – 2012 – pp 35-40, 2012, Turkey

Generalization of some property of Banach alebras to fundamental locally multiplicative topological algebras, Turk J Math doi:10.3906/mat-1009-30, 2011, Turkey

Some New Results on Fundamental Topological Algebra, International Journal of Algebra , 2011, Bulgaria

Semigroups and Ideal Retraction Property, Int. Journal of Math. Analysis, 2011, Bulgaria

Approximatig sets in Commutative Frechet algebras, Journal of analysis and applications, 2009, India

Banach precompact elements of a complete metrizable topological algebras, Far East Journal of Mathematics, 2009, India

The nth roots and quasi square roots in complete metrizable fundamental topological algebras, Far East Journal of Mathematics, 2008, India

On spectrum of an element in fundamental topological algebras, International Conference On Math.& Mech, 2006, Azerbaijan

A new method for obtaining the spectrum of certain compact weighted composition operator, International Journal of Pure and applied mathematics, 2003, Bulgharia

Weighted composition operators on some Banach space of analytic functions, Proceedings of  institute Of mathematics and mechanics, 2001, Azarbaijan

 مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و کنفرانس های ملی و بین المللی ( علمی پژوهشی ISC)

طیف عملگر های مرکب وزن دار, مجله گلچین ریاضی,1384,ایران

الگوی ریاضی استانداردسازی توزیع زیر ساختهای خدمات گردشگری در کلان شهر تهران با نرم افزار GIS

 

 طرح های پژوهشی

 • عملگر های مرکب وزن دار روی باناخ  مدولها ی توابع تحلیلی
 • ویژه بردارهای عملگر مرکب وزن دار وقتی قسمت خطی برابر صفر است 

عضویت در مجامع علمی و شوراها

عضو شورای دانشگاه پیام نور (دو دوره)

عضو انجمن ریاضی ایران

عضو هیا ت اجرایی انتخابات (در اردبیل- چند دوره)

عضو هیات منصفه مطبوعات اردبیل

عضو شورای پژوهشی منطقه یک پیام نور

عضو بسیج اساتید (از بدو تشکیل)

عضو بسیج از بدو تشکیل

سایر فعالیتهای قابل ذکر:

شرکت در مجامع علمی بین المللی:

همایش بین المللی آنالیز عددی در بلغارستان 1381

کنفرانس بین المللی جبرهای باناخ در کانادا 1382

کنفرانس بین المللی جبرهای باناخ در فرانسه 1384

همایش بین المللی مسائل معکوس آذر بایجان 1381

همایش بین المللی ریاضی آکادمی علوم باکو 1385

همایش بین المللی ریاضی ترکیه 1389

همایش بین المللی آنالیز و جبر و کاربردها ترکیه 1390

(کلیه موارد بالا با ارائه مقاله بوده است.)

ارتباط با ریاست
تلفن: 6-33635505 045
تلفکس: 33635004 045
: آدرس ایمیل

riyasat@novinardebil.ac.i

© 2020 – تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه اموزش عالی نوین است

طراحی و اجرا گروه پیکسل